Aanbod

Aanbod
Yinka biedt zorg op maat. Dat betekent dat we samen kijken naar wat er nodig is. Zo kan het zijn dat het kind of de jongere baat heeft bij een individueel traject of dat juist het hele gezin actief betrokken wordt. De locatie van de begeleiding hangt af van de hulpvraag. Wanneer een kind veel problemen op school ervaart kan het passend zijn de begeleiding daar plaats te laten vinden. In een andere situatie kan begeleiding thuis of in de, daarvoor gereserveerde, ruimte beter aansluiten. In overleg bepalen we hoe de begeleiding eruit gaat zien.

Individuele begeleiding/ coaching
Het kind, de jongere heeft een duidelijke hulpvraag waarbij individuele begeleiding het meest passend. De hulpvraag staat centraal en is het uitgangspunt. Na de aanmelding en intake gaan we samen aan de slag. Tijdens de individuele begeleiding maak ik gebruik van verschillende werkvormen o.a: oplossingsgericht werken, creatieve werkvormen, spelactiviteiten, dier-ondersteunende interventies, mindfulness, meditatie- en ontspanningsoefeningen. Aan het einde van elke sessie kun je als ouder(s) aansluiten. Er wordt samen even teruggekoppeld waaraan is gewerkt.

Begeleiding van broertjes of zusjes
Het kan zijn dat er in een gezin voor een langere periode, door omstandigheden, aandacht naar één kind is gegaan. Bijvoorbeeld bij ernstige ontwikkelingsproblematiek of een chronische ziekte. Dit kan bij broertjes en/ of zusjes verschillende emoties oproepen, bijv: verdriet, angst of schuldgevoel. Het opkroppen van emoties kan zorgen voor lichamelijke klachten, zoals hoofd- of buikpijn. Door de stressvolle situatie kunnen ook nog andere problemen ontstaan, o.a: concentratieproblemen, slaapproblemen, fysieke onrust en stemmingswisselingen. Ieder kind reageert anders op een situatie en heeft dus ook andere behoeften. Meestal is er behoefte aan:

  • Gezien worden
  • Betrokken worden bij het proces
  • Individueel positieve aandacht ontvangen van ouders
  • Ontspanningsmomenten
  • Structuur en veiligheid
  • Het mogen uiten van gevoelens

In deze situatie kan een kind baat hebben bij een individueel traject om beter om te leren gaan met de situatie en goed voor zichzelf te zorgen. We zoeken samen naar bronnen die energie geven en hoe om te gaan met gevoelens en grenzen.

Gezinsondersteuning
In sommige situaties kan het zijn dat je als ouders het gevoel hebt dat je kind je niet meer serieus neemt, slecht luistert, het gevoel hebt dat je weinig echt contact hebt met je kind of dat het contact tussen broertjes en zusjes stroef verloopt. In deze situaties kan het steunend zijn om als gezin actief deel te nemen aan een traject. We kijken samen met een zorgzame en vriendelijke blik naar wat er is, om er vervolgens naar te handelen. Jullie werken samen aan verbetering en dat zorgt voor balans en meer plezier.