Algemene voorwaarden


Aanmelding en algemene voorwaarden .

 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden via:
  Het sturen van een mailtje: info@yinka.nl
  Een telefonische aanmelding: 06-299.660.79
  En bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken. Ik bel u zo spoedig mogelijk terug.
 • Vervolgens plannen we een intake gesprek. Dit kan bij u thuis. Op die manier is er gelegenheid om eerst met de ouders in gesprek te gaan en later uw kind bij het gesprek aan te laten schuiven.
 • We formuleren samen de hulpvraag.
 • Vervolgens stel ik een plan van aanpak op met doelen. Zodra ik akkoord heb van de gezaghebbende ouder(s) kan ik aan de slag.
 • Begeleiding sessies kunnen plaats vinden:
  Op locatie: bijvoorbeeld op school of thuis.
  In de daarvoor gehuurde ruimte.
 • Om Animal Assisted Therapy in te kunnen zetten is het van belang dat ouders hiervoor een apart toestemmingsformulier ondertekenen nadat de informatiefolder is doorgelezen.
 • Elke sessie duurt ongeveer 1 uur. Om de doelstellingen te waarborgen is het belangrijk dat ouders weten waar aan gewerkt wordt. Om die reden zal de sessie met het kind ongeveer 50 minuten duren, waarna er 10 minuten gelegenheid is om met de ouder(s) na te praten. Van de sessie wordt een korte aantekening gemaakt. Alleen ouders krijgen de inhoud op papier of digitaal en kunnen deze, indien nodig, verstrekken aan derden.
 • Indien gewenst kan er overleg met derden plaats vinden. Met derden wordt o.a. bedoeld: school, arts en/of overige betrokken professionals.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Betaling geschiedt contant of overmaken op:NLSNSB0859188477
 • De eerstvolgende sessie kan plaats vinden alvorens de kosten van de vorige sessie zijn voldaan.
 • Het is tot 24u van tevoren¬† mogelijk een afspraak te verzetten.¬† Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • Ouders en kind zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u als ouders neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Uitgangspunt is dat er na 1 tot 5 afspraken al verbetering is in uw situatie.
 • Indien de begeleiding onvoldoende aansluit wordt samen gekeken welke hulpverlening meer passend zou kunnen zijn.
 • Ik werk conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen zal ik deze in eerste instantie altijd met u zelf bespreken.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan altijd contact met mij op zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.