Opleidingen en beroepsregistratie

  • Opleidingen

Post hbo – kindercoach
Omdat ik graag direct met kinderen, jongere en hun ouders wil werken ben ik in oktober 2014 de opleiding Post HBO Kindercoach gaan volgen bij Atma in Amersfoort. In december 2015 heb ik deze opleiding afgerond.

 Mindfulkids trainer
2013: Mindfulkids trainers opleiding aan het CvM (Centrum voor Mindfulness) in Amsterdam.

 Sph
In 2005 ben ik de opleiding SPH gaan volgen.  Als Social Worker heb ik op verschillende werkplekken ervaring op gedaan. Ik heb  te maken gehad met vragen vanuit alle leeftijdscategorieën en verschillende soorten problematiek o.a;  ontwikkelingsproblematiek van het kind, opvoedvragen van ouders, huiselijk geweld of onveilige situaties.

Spw
In 1998 ben ik een opleiding gaan doen richting het sociaal werk, SPW. In het speciaal onderwijs vond ik de meeste uitdaging bij kinderen met verschillende gedragsproblemen in combinatie met autisme, of adhd.


Opleidingen en deskundigheidsbevordering Kynologie – Annimal Assisted Therapy

Coachen met honden 2016.
Om meer vorm te kunnen geven in het coachen met honden heb ik van september tot november scholing gevolgd bij Anja Gijsbers en Irene Glansbeek (Coachen met honden).De volgende onderwerpen zijn behandeld:

  • Het kernkwadrant
  • NLP-coachmodel
  • Het actiewiel
  • Systemisch coachen

2015
Workshop: Spiegelen met honden.
Pathologisch gedrag bij honden (Kyno-congres 2016)

Pets4Care 2014:
Tijdens deze opleiding heb ik geleerd wat honden kunnen betekenen tijdens het begeleiden en coachen van mensen en op welke manier ze hierin een rol kunnen spelen.

  • Animal Assisted Therapy
  • VIDA train de trainer opleiding
  • Animal Assisted Interventions

Beroepsregistratie en professionalisering:
Als professional sta ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg onder nummer: 110014789
Om mijn kennis en kunde up-to-date te houden maak ik gebruik van intervisiegroepen. Wij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren. Naast de intervisiegroep volg ik met regelmaat nascholing.
Mijn volledig CV is terug te vinden op www.linkedin.com